ΦΥΣΙΚΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ- ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

deiktes akkdeiktes akdeiktes bkkdeiktes bkdeiktes gkkdeiktes gk